fbpx

Ostatnio zaktualizowany: 2019-07-16

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) określa sposób, w jaki spółka Hopper ApS zbiera i wykorzystuje dane osobowe w sytuacjach, w których spółka Hopper jest administratorem danych, lub w przypadku odwołań do niniejszej Polityki. Określenie „dane osobowe” oznacza informacje odnoszące się do Użytkownika lub innej możliwej do zidentyfikowania osoby.

Oprogramowanie na urządzeniu Użytkownika może mieć dostęp do danych Użytkownika. Nasze produkty lub usługi mogą zawierać odnośniki prowadzące do lub mogą być osadzone w należących do innych podmiotów witrynach i usługach, dla których obowiązują odrębne polityki prywatności. W przypadku takich podmiotów obowiązywać będą ustanowione przez nie polityki prywatności.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Informacje osobowe są przez nas gromadzone przy odwiedzaniu naszej witryny, korzystaniu z naszych aplikacji lub usług, w momencie dokonania zakupu, zarejestrowaniu konta, wzięciu udziału w kampaniach lub innych formach interakcji z naszym przedsiębiorstwem. Można wyróżnić następujące kategorie:

Korzystanie z usług
Podczas korzystania z naszych usług automatycznie rejestrujemy dane dotyczące wizyt Użytkownika. Zazwyczaj rejestrowane są takie dane jak adres IP, czas kontaktu, witryny przekierowujące do naszej witryny, odwiedzone witryny, użyte odnośniki i funkcje, wyświetlone lub zażądane treści, rodzaj przeglądarki lub aplikacji, język oraz inne informacje tego typu.

Informacje podawane przez Użytkownika
W momencie utworzenia konta, dokonania zakupu, zamówienia usług lub innych interakcji z naszą spółką możemy zażądać podania takich informacji jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa i hasło użytkownika, opinia, informacje dotyczące urządzeń Użytkownika, informacje dotyczące samochodu Użytkownika, język, numer konta bankowego, dane karty kredytowej oraz inne informacje finansowe tego typu. Ponadto rejestrujemy i przechowujemy informacje o wyrażonych przez Użytkownika zgodach, jego preferencjach i ustawieniach odnoszących się do, na przykład, danych o położeniu, działań marketingowych i udostępniania danych osobowych.

Transakcje zawierane przez Użytkownika
Prowadzimy rejestr zakupów Użytkownika, korzystania z usług, pobrań, treści nam przekazanych przez Użytkownika, wyrażonych przez Użytkownika zgód oraz usług świadczonych na rzecz Użytkownika, informacji o płatnościach i dostawach, kontaktach i komunikacji z Użytkownikiem oraz wszelkich interakcjach Użytkownika z naszą spółką.

Dane o pozycji i lokalizacji
Usługi działające w oparciu o lokalizację określają położenie Użytkownika na podstawie sygnałów satelitarnych, sieci komórkowych, sieci WiFi, połączeń Bluetooth lub innych metod określania położenia. Technologie tego typu mogą wiązać się z przekazywaniem spółce Hopper danych o lokalizacji oraz unikalnych identyfikatorów urządzenia w sieci komórkowej, WiFi, Bluetooth lub innych rodzajów identyfikatorów sieciowych. Podczas korzystania z usług działających w oparciu o lokalizację, na przykład z wyszukiwania w oparciu o lokalizację, z nawigacji i prowadzenia po trasie, w celu przekazania Użytkownikowi właściwych treści do spółki Hopper przekazywane są dane o jego lokalizacji.

Po wyrażeniu na to zgody Użytkownik będzie otrzymywał od nas reklamy od podmiotów zewnętrznych na podstawie swojej lokalizacji.

Informacje przekazywane przez naszych partnerów
Korzystamy z informacji pochodzących od naszych partnerów i z wielu innych źródeł, w tym ze źródeł publicznie dostępnych.

CELE PRZETWARZANIA INFORMACJI

Spółka Hopper może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w jednym lub w kilku z poniższych celów:

Świadczenie przez nas usług, utrzymywanie kont użytkowników oraz komunikacja
Możemy korzystać z danych osobowych użytkowników w celu świadczenia przez nas usług, przetwarzania zapytań użytkowników lub w inny sposób, jaki będzie niezbędny w celu realizacji umowy między spółką Hopper a Użytkownikiem. Niektóre z usług wymagają posiadania konta. Podczas zakładania konta Użytkownik przekazuje nam podstawowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, datę urodzenia oraz rodzaj samochodu. Użytkownik może także podać więcej informacji o sobie. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do kontaktowania się z nim, na przykład w celu poinformowania o zmianie naszych usług lub wysłania ostrzeżeń i innych tego typu powiadomień dotyczących naszych usług lub ich części, a także w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w celach zapewnienia wsparcia.

Marketing
Po uzyskaniu zgody Użytkownika lub gdy będzie to możliwe z innych powodów, możemy kontaktować się z Użytkownikiem w celu poinformowania o nowych produktach lub usługach. Możemy korzystać z danych osobowych Użytkownika w celu spersonalizowania naszej oferty i zaoferowania Użytkownikowi lepiej pasujących do niego usług, na przykład w celu wyświetlania reklam, rekomendacji i spersonalizowanych treści, również w oparciu o jego lokalizację.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych Użytkownika są uzależnione od celu takich czynności. Ogólnie mówiąc, spółka Hopper przetwarza dane osobowe Użytkownika na następującej podstawie prawnej:

Realizacja umowy z Użytkownikiem
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu zrealizowania naszych zobowiązań na podstawie warunków usługi, z jakiej Użytkownik korzysta.

Zgoda Użytkownika
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie. Swoją zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie. W takim wypadku nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych Użytkownika na podstawie jego zgody, jednakże nie spowoduje to utraty podstaw prawnych dla przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika w okresie przed jej wycofaniem. Niektóre z funkcji naszych produktów i usług mogą być dostępne tylko po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

Zobowiązania prawne
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w stopniu wymaganym przez przepisy i rozporządzenia prawne.

Uzasadniony interes
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w związku z naszym uzasadnionym interesem, jak na przykład w związku ze świadczeniem przez nas usług w zakresie zarządzania, opracowywania, testowania oraz zabezpieczania naszych produktów i usług, a w ograniczonym stopniu również ich promowania, reklamowania i udzielania dotyczących ich rekomendacji.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dokładamy wszelkich starań, aby gromadzić tylko takie dane osobowe, jakie są niezbędne do celów, dla których są gromadzone, oraz do przechowywania takich danych osobowych nie dłużej niż jest to konieczne do takich celów. Czas przechowywania danych osobowych zależy od charakteru danych osobowych i celu, w jakim zostały nam przekazane. Na przykład dane osobowe związane z zarządzaniem kontem Użytkownika (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz treści i preferencje zapisane dla konta) będą przechowywane tak długo, jak długo będą one zapisane przez Użytkownika na jego koncie. Inne dane, takie jak zapisy z aktywności Użytkownika w aplikacji, zazwyczaj są przechowywane jedynie przez krótki okres. Inne informacje dotyczące umów i płatności Użytkownika będą ze względu wymogów prawnych przechowywane przez okres 5 lat.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Hopper może udostępniać dane osobowe Użytkownika upoważnionym podmiotom zewnętrznym, które będą przetwarzać uzyskane od spółki Hopper dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce. Może to obejmować na przykład rozliczenia, dostarczanie usług, świadczenie usług, w tym obsługi klienta, zarządzania i analizowania danych o klientach, weryfikację kredytową klientów, wykonywanie badań rynkowych oraz zarządzanie procesami marketingowymi i innymi kampaniami tego typu.

Spółka Hopper może w celu świadczenia usług udostępniać dane osobowe Użytkownika innym swoim partnerom, takim jak na przykład podwykonawcom lub wykonawcom usług związanych z naszymi usługami.

Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody możemy także udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym, na przykład dla usług, które umożliwiają udostępnianie danych osobowych Użytkownika innym użytkownikom danej usługi, na przykład w celu organizacji wspólnych przejazdów oraz w przypadku innych usług i ich użytkowników dla celów marketingowych.

Możemy zostać zobowiązani przepisami prawnymi do ujawnienia danych osobowych Użytkownika pewnym instytucjom rządowym lub podmiotom zewnętrznym.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nasze usługi mogą być świadczone w oparciu o zasoby i serwery zlokalizowane w różnych krajach świata. W związku z tym dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane przez granice państw na zewnątrz państwa, w którym przebywa Użytkownik korzystający z naszych usług, i również do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takich przypadkach sprawdzamy istnienie podstaw prawnych dla takiego przesyłu danych oraz obecność niezbędnej ochrony danych osobowych Użytkownika w świetle wymagań obowiązującego prawa.

PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW NIELETNICH

Usługi spółki Hopper są zasadniczo przewidziane dla użytkowników samochodów. Spółka Hopper nie gromadzi świadomie informacji o nieletnich bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci Internet, fizycznego bezpieczeństwa, ochrony przed utratą danych i innymi tego typu zagrożeniami, uwzględniając zagrożenia związane z przetwarzaniem i charakterem podlegających ochronie danych. Ponadto dostęp do naszych baz danych z danymi osobowymi jest ograniczony wyłącznie do upoważnionych osób o uzasadnionej potrzebie dostępu do takich informacji.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?

Spółka Hopper wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do prowadzenia i poprawy działania naszych witryn i ofert. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie dla celów personalizacji i wyświetlania reklam. Niektóre witryny spółki Hopper wykorzystują do wyświetlania reklam technologie reklamowe podmiotów zewnętrznych.

W witrynach działających pod naszymi domenami mogą znaleźć się elementy podmiotów zewnętrznych, które zapisują pliki cookie w imieniu takich podmiotów zewnętrznych, na przykład dotyczące zewnętrznych sieci społecznościowych. Z naszą polityką dot.

JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do informacji o jego danych osobowych, które są przez nas przechowywane, oraz do dostępu do nich. Użytkownik ma prawo do poprawiania niekompletnych, nieprawidłowych, zbędnych lub nieaktualnych danych osobowych. W pewnych sytuacjach Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii swoich danych w formacie dającym się odczytać maszynowo.

Użytkownik ma w pewnych sytuacjach prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych, na przykład gdy wierzy on, że dane są niedokładne lub czynności przetwarzania są niezgodne z przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego oraz żądania zaprzestania przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego lub jeżeli występują ku temu istotne podstawy prawne. W przypadku Użytkowników znajdujących się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają oni prawo złożyć w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych zażalenie do odpowiedniej instytucji nadzorującej.

Użytkownicy mają prawo wyegzekwować swoje prawa, kontaktując się z nami lub składając dyspozycje dotyczące swojego konta i swoich wyborów za pomocą dostępnych narzędzi do zarządzania swoim profilem w swoich urządzeniach lub poprzez nasze usługi. W niektórych przypadkach, w szczególności gdy Użytkownik życzy sobie usunięcia lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, może to oznaczać brak możliwości świadczenia przez nas usług na rzecz Użytkownika. Obowiązujące przepisy ochrony danych mogą nakładać pewne ograniczenia w stopniu, w jakim można będzie wyegzekwować takie prawa. W razie wystąpienia ograniczenia w odpowiedzi na żądanie Użytkownika przedstawimy uzasadnienie z opisem działań, jakie będziemy mogli podjąć w stopniu wymaganym na podstawie obowiązujących przepisów ochrony danych. Można także skontaktować się z nami pod poniższym adresem:

Hopper A/S, Hopper ApS, Lyskær 3C, DK 2730 Herlev, Dania. E-mail info@hopper.dk.

Zażalenia można kierować do:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Kopenhaga, Dania. E-mail dt@datatilsynet.dk

ZMIANY W TREŚCI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka Hopper może co pewien czas zmodyfikować niniejszą Politykę lub zmieniać, modyfikować lub wycofywać dostęp do tej witryny w dowolnym momencie zarówno z uprzednim powiadomieniem, jak i bez niego.