fbpx

Senest opdateret: 2019-07-18

Brugervilkår

Accept

Ved at bruge Hopper website, app og services og ved at indgå aftale om benyttelse af vores tjenester accepterer du disse almindelige betingelser (“Betingelserne”), der således udgør en bindende aftale mellem dig som bruger og Hopper ApS, Lyskær 3C, DK – 2730 Herlev, CVR Nr. 39432951.

Hoppers rettigheder og brugers begrænsede licens

Ethvert indhold af vores service herunder brugerflade, kode, design, infrastruktur, underliggende data og software tilhører Hopper eller vores leverandører.   

Hopper giver dig en alene en tidsbegrænset, ikke eksklusiv, ikke overdragelig, tilbagekaldelig licens til at til tilgå og benytte vores software i overensstemmelse med Betingelserne. Benyttelsen af servicen medfører ikke overdragelse af nogen form for ophavsrettigheder eller anden IPR til servicen eller softwaren.

Benyttelse af servicen

Formålet med vores services er som beskrevet på vores hjemmeside, i vores app og i Betingelserne til enhver tid.

Du accepterer alene at benytte servicen i overensstemmelse med Betingelserne og gældende ret, alene at benytte servicen til dine personlige brug, ikke at fremkomme med ulovlig eller krænkende indhold under din brug af servicen, at indhente alle nødvendige samtykker før du tilføjer nogen information til servicen. Du accepterer ikke at distribuere spam, store datamængder eller udføre andre aktiviteter som kan skade servicen, Hopper eller andre brugere.

Bruger oprettelse

For at benytte servicen eller dele heraf kan du blive bedt om at oprette dig som bruger herunder at oprette en brugerkonto med et brugernavn og password og at forsyne os med visse personoplysninger og afgive samtykke til benyttelse heraf, for at vi kan levere vores service. Du vil blive anmodet om at afgive sådanne samtykker under registreringsprocessen.

Du kan afmelde din registrering til enhver tid, hvis ikke du ønsker at benytte vores service.

Du accepterer at afgive korrekt information I forbindelse med brugerregistreringen.

Persondatabehandling

Vores persondatapolitik, som du finder her beskriver vores behandling af persondata.

Betaling

Brugen af vores services er eller kan blive betinget af betaling. Betalingen er iht. vores til enhver tid gældende prisliste og vil fremgå i forbindelse med servicen, lige som ændringer vil blive varslet.

Ansvarsbegrænsning

Servicen er leveret som den er og forefindes. Hopper garanterer på ingen måde for indholdet af servicen eller den forventede benyttelse heraf, lige som det ikke garanteres, at der ikke kan forekomme afbrydelser I servicen.

Du accepterer, at brugen af servicen er på eget ansvar og risiko. Bortset fra tilfælde af forsætlige eller grove uagtsomme skadegørende handlinger, er Hopper ikke ansvarlig for nogen skade eller noget tab som følge af benyttelsen af servicen eller manglende adgang til at benytte servicen. Hopper kan aldrig holdes ansvarlig for indirekte tab, bøder eller konsekvenstab af nogen art.

Friholdelse

Du accepterer at friholde Hopper fra alle tredjepartskrav og tilsvarende ansvar eller tab, som Hopper måtte blive mødt med som en følge af dine overtrædelser af Betingelserne, din krænkelse af ophavsrettigheder eller andet misbrug af servicen af nogen art.

Lovvalg

Disse betingelser er underlagt dansk ret.

Ændringer

Hopper kan ændre Betingelserne uden varsel.

Overdragelse

Hopper kan frit overdrage sine rettigheder og pligter iht. betingelserne til 3. mand.