fbpx

Sist oppdatert: 2019-07-18

Vilkår for bruk

Godkjennelse

Når du bruker Hoppers nettsted, apper og tjenester («tjenestene»), godkjenner du disse vilkårene og betingelsene («vilkår»). Dermed utgjør disse vilkårene en bindende avtale mellom Hopper ApS, Hopper ApS, Lyskær 3C, DK – 2730 Herlev, org.nr. 39432951 og deg som bruker av tjenestene.

Proprietære rettigheter og begrenset lisens

Alt innhold tilknyttet våre tjenester, herunder innhold, design, infrastruktur, underliggende data, programvare og kode, er rettighetsbeskyttet hos våre leverandører eller hos oss.   

Hopper tildeler deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens, som kan trekkes tilbake når som helst etter vårt skjønn, for tilgang til og bruk av våre tjenester i henhold til vilkårene. Bruk av tjenestene gir deg ikke noen opphavsrettighet til noe informasjon eller innhold tilknyttet tjenesten.

Bruk av tjenesten

Formålet med vår tjeneste er som beskrevet på nettstedet vårt eller i programmet, samt i vilkårene til enhver tid.

Du gir ditt samtykke, ved å bruke tjenesten, til å overholde vilkårene og gjeldende lovverk, å kun bruke tjenesten utelukkende for private formål, at du ikke sender inn ulovlig, fornærmende og krenkende, eller på andre måter upassende, materiale under bruk av tjenesten, oppgir alle nødvendige samtykker før innsending av noen informasjon som et ledd av tjenesten. Du samtykker til at du ikke skal distribuere eller sende søppelpost, større filer eller utføre andre aktiviteter som kan skade tjenesten, Hopper eller andre brukere.

Registrering

Ved bruk av tjenesten eller deler av denne, kan det hende at du må registrere deg som en bruker og opprette en brukerkonto med brukernavn og passord, og du må kanskje oppgi noe personlig informasjon og samtykke til databehandling hos oss, for at vi skal kunne levere enkelte av våre tjenester. Du vil bli bedt om å gi slike spesifikke samtykker under registreringsprosessen.

Du kan avbryte registreringen når som helst, dersom du ikke ønsker å bruke tjenesten.

Du bekrefter herved at du skal oppgi korrekt og fullstendig informasjon under registreringen.

Personvern

Vår personvernerklæring, tilgjengelig her, regulerer vår behandling av dine persondata.

Betaling

Bruken av våre tjenester er, eller kan bli, underlagt betaling av et brukergebyr. Gebyrene vil være til enhver tid være i henhold til vår prisliste, og vil bli opplyst om i forbindelse med tjenestene. Det samme gjelder for eventuelle endringer i gebyrene.

Ansvarsbegrensning

Tjenestene tilbys «som de er» og Hopper gir på ingen måter garantier for at tjenesten vil være egnet for dine formål eller fri for feil eller avbrudd på noen måter.

Du samtykker i at bruken av tjenesten er utelukkende på egen risiko. Bortsett fra ved grov uaktsomhet og bevisst misbruk er ikke Hopper ansvarlig for noen skader eller tap forårsaket av bruken av tjenesten eller manglende evne til å bruke tjenesten. Hopper har aldri ansvar for noe indirekte utilsiktet skade, straffeskade eller følgeskade som resultat av bruk av tjenesten eller manglende evne til å bruke tjenesten.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i at du skal forsvare og holde Hopper skadesløs fra alle krav fra tredjeparter og andre forpliktelser eller tap som er resultat av ditt brudd med vilkårene, din overtredelse av opphavsrett eller annen misbruk av tjenesten.

Lovvalg

Vilkårene reguleres av de danske lover uten noe hensyn til eventuelle konflikter med lovenes tilhørende bestemmelser.

Endringer i vilkår

Hopper kan endre vilkårene når som helst uten varsel.

Tildeling

Hopper kan tildele sine rettigheter og forpliktelser i henhold til vilkårene til ethvert selskap som er under felles ledelse med Hopper. Hopper kan videre tildele sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart i forbindelse med en sammenslåing, overtakelse, salg av aktiver eller annet.