fbpx

Sist oppdatert: 2019-11-21

Vilkår for bruk

Godkjennelse

Når du bruker Hoppers nettsted, apper og tjenester («tjenestene»), godkjenner du disse vilkårene og betingelsene («vilkår»). Dermed utgjør disse vilkårene en bindende avtale mellom Hopper ApS, Hopper ApS, Lyskær 3C, DK – 2730 Herlev, org.nr. 39432951 og deg som bruker av tjenestene.

Proprietære rettigheter og begrenset lisens

Alt innhold tilknyttet våre tjenester, herunder innhold, design, infrastruktur, underliggende data, programvare og kode, er rettighetsbeskyttet hos våre leverandører eller hos oss.   

Hopper tildeler deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens, som kan trekkes tilbake når som helst etter vårt skjønn, for tilgang til og bruk av våre tjenester i henhold til vilkårene. Bruk av tjenestene gir deg ikke noen opphavsrettighet til noe informasjon eller innhold tilknyttet tjenesten.

Bruk av tjenesten

Formålet med vår tjeneste er som beskrevet på nettstedet vårt eller i programmet, samt i vilkårene til enhver tid.

Du gir ditt samtykke, ved å bruke tjenesten, til å overholde vilkårene og gjeldende lovverk, å kun bruke tjenesten utelukkende for private formål, at du ikke sender inn ulovlig, fornærmende og krenkende, eller på andre måter upassende, materiale under bruk av tjenesten, oppgir alle nødvendige samtykker før innsending av noen informasjon som et ledd av tjenesten. Du samtykker til at du ikke skal distribuere eller sende søppelpost, større filer eller utføre andre aktiviteter som kan skade tjenesten, Hopper eller andre brukere.

Registrering

Ved bruk av tjenesten eller deler av denne, kan det hende at du må registrere deg som en bruker og opprette en brukerkonto med brukernavn og passord, og du må kanskje oppgi noe personlig informasjon og samtykke til databehandling hos oss, for at vi skal kunne levere enkelte av våre tjenester. Du vil bli bedt om å gi slike spesifikke samtykker under registreringsprosessen.

Du kan avbryte registreringen når som helst, dersom du ikke ønsker å bruke tjenesten.

Du bekrefter herved at du skal oppgi korrekt og fullstendig informasjon under registreringen.

Personvern

Vår personvernerklæring, tilgjengelig her, regulerer vår behandling av dine persondata.

Betaling

Bruken av våre tjenester er, eller kan bli, underlagt betaling av et brukergebyr. Gebyrene vil være til enhver tid være i henhold til vår prisliste, og vil bli opplyst om i forbindelse med tjenestene. Det samme gjelder for eventuelle endringer i gebyrene.

Ansvarsbegrensning

Tjenestene tilbys «som de er» og Hopper gir på ingen måter garantier for at tjenesten vil være egnet for dine formål eller fri for feil eller avbrudd på noen måter.

Du samtykker i at bruken av tjenesten er utelukkende på egen risiko. Bortsett fra ved grov uaktsomhet og bevisst misbruk er ikke Hopper ansvarlig for noen skader eller tap forårsaket av bruken av tjenesten eller manglende evne til å bruke tjenesten. Hopper har aldri ansvar for noe indirekte utilsiktet skade, straffeskade eller følgeskade som resultat av bruk av tjenesten eller manglende evne til å bruke tjenesten.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i at du skal forsvare og holde Hopper skadesløs fra alle krav fra tredjeparter og andre forpliktelser eller tap som er resultat av ditt brudd med vilkårene, din overtredelse av opphavsrett eller annen misbruk av tjenesten.

Lovvalg

Vilkårene reguleres av de danske lover uten noe hensyn til eventuelle konflikter med lovenes tilhørende bestemmelser.

Endringer i vilkår

Hopper kan endre vilkårene når som helst uten varsel.

Tildeling

Hopper kan tildele sine rettigheter og forpliktelser i henhold til vilkårene til ethvert selskap som er under felles ledelse med Hopper. Hopper kan videre tildele sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart i forbindelse med en sammenslåing, overtakelse, salg av aktiver eller annet.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen («erklæring») beskriver hvordan Hopper ApS henter inn og bruker personlige opplysninger der Hopper er datakontrollør eller der vi refererer til denne erklæringen. Med «Personlige opplysninger» menes informasjon som kan benyttes for å identifisere deg eller andre individer.

Programvare på enheten din kan ha tilgang til din informasjon. Våre produkter og tjenester kan inneholde lenker til, eller kan være innlemmet i, andre selskapers nettsteder og tjenester som har en egen personvernerklæring. For slike andre selskaper vil deres personvernerklæring være gjeldende.

Hvilken informasjon henter vi inn?

Vi samler dine personlige opplysninger når du besøker våre nettsteder eller programmer, bruker vår tjeneste, utfører et kjøp, registrerer en konto, tar del i kampanjer eller når du på andre måter samhandler med oss. Dette inkluderer følgende kategorier:

Bruk av tjenestene
Når du bruker våre tjenester, oppretter vi automatisk logger om ditt besøk. Disse loggene inkluderer vanligvis IP-adresse, besøkstidspunkter, nettsted du koblet deg til fra, nettsteder som er besøkt, lenker og funksjoner som er brukt, innhold som er vist eller forespurt, nettleser- eller programtype, språk og liknende informasjon.

Informasjon du oppgir til oss
Når du oppretter en konto, utfører et kjøp, legger inn forespørsler om tjenester eller på andre måter samhandler med oss, kan vi be om informasjon som navnet ditt, e-postadressen din, telefonnummer, gateadresse, brukernavn og passord, tilbakemeldinger, informasjon tilknyttet dine enheter, informasjon om bilen din, språk, kontonummer, kredittkortinformasjon og annen liknende finansiell informasjon. Vi lagrer også oppføringer over dine samtykker, preferanser og innstillinger relatert til eksempelvis stedsdata, markedsføring og deling av personlige opplysninger.

Dine transaksjoner med oss
Vi lagrer oppføringer over dine kjøp, bruk av tjenestene, nedlastinger, innhold du har oppgitt til oss, din avtale med oss og tjenester som leveres til deg, betalinger og leveringsdetaljer, dine kontakter og kommunikasjoner samt annen samhandling med oss.

Posisjon og stedsdata
Stedsbaserte tjenester viser din plassering via bruk av satellitt, mobil, Wi-Fi, Bluetooth eller andre posisjoneringsmetoder. Disse teknologiene kan medføre utveksling av dine stedsdata og informasjon om din unike enhet og mobil, Wi-Fi, Bluetooth eller andre nettverksbaserte identifikatorer med Hopper. Når du bruker våre stedsbaserte tjenester, for eksempel stedsbasert søk, navigasjon og ruting, sendes dine stedsdata til Hopper slik at vi kan levere deg det rette innholdet.

Vi vil også tilby stedsbasert markedsføring fra tredjeparter, der hvor du samtykker til dette.

Informasjon oppgitt av partnere
Vi innhenter informasjon fra partnere og en rekke andre kilder, inkludert offentlig tilgjengelige kilder.

Formål med behandlingen

Hopper kan behandle dine personlige opplysninger for ett eller flere av følgende formål:

Levering av våre tjenester, brukerkontoer og kommunikasjon
Vi kan bruke dine personlige opplysninger for å levere våre tjenester, behandle dine forespørsler eller for å oppfylle andre krav for etterlevelse av kontrakten mellom Hopper og deg. Noen tjenester krever at man har en konto. Når du registrerer en konto, oppgir du grunnleggende kontaktinformasjon, slik som navn, e-postadresse, hjemland og fødselsdato, type bil osv. Du kan også velge å oppgi mer informasjon om deg selv. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å kommunisere med deg, for eksempel for å informere deg om at våre tjenester har endret seg eller for å sende deg varsler og andre kunngjøringer tilknyttet våre tjenester eller som en del av dette, og for å kontakte deg i forbindelse med kundeoppfølging.

Markedsføring
Vi kan kontakte deg for å informere deg om nye produkter eller tjenester når vi har ditt samtykke eller det på andre måter er tillatt. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å tilpasse våre tilbud og for å levere deg mer relevante tjenester, for eksempel for annonsering, anbefalinger og for å vise deg tilpasset innhold, herunder basert på plassering.

Juridisk grunnlag for behandling av personlige opplysninger

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personlige opplysninger er avhengig av formålet. Generelt sett behandler Hopper dine personlige opplysninger på følgende juridiske grunnlag:

Oppfyllelse av en kontrakt med deg
Vi behandler de personlige opplysningene dine for å kunne oppfylle våre forpliktelser i forhold til vilkårene for tjenesten du bruker, levert av oss.

Ditt samtykke
Vi behandler dine personlige opplysninger der hvor du har samtykket i dette. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt. Å gjøre dette hindrer vår videre behandling av dine personlige opplysninger basert på ditt samtykke, men vil ikke påvirke lovligheten for behandlingen basert på ditt samtykke før det ble tilbaketrukket. Det kan hende noen av våre produkters funksjoner og tjenester kun er tilgjengelig basert på samtykke.

Juridiske forpliktelser
Vi behandler de personlige opplysningene dine ved behov, i overensstemmelse med lover og reguleringer.

Legitime interesser
Vi behandler de personlige opplysningene for å fremme våre legitime interesser, f.eks. i forbindelse med leveringen av våre tjenester tilknyttet administrering, utvikling, testing, sikring, og i begrensede tilfeller markedsføring, annonsering og utførelse av anbefalinger vedrørende våre produkter og tjenester.

Oppbevaringsperiode

Vi bestreber oss på å kun samle inn personlige opplysninger som er nødvendige for de formål de samles inn for, og å ikke beholde slike data lenger enn det som er nødvendig for slike formål. Tidsaspektet for lagring av personlige opplysninger beror på karakteren til de personlige opplysningene og formålet disse ble innhentet for. Personlige opplysninger relatert til administrering av kontoen din (som navn, e-postadresse, kontoinnhold og preferanser) er eksempelvis beholdt så lenge de opprettholdes av deg på din konto. Andre data, slik som oppføringer vedrørende din aktivitet i programmet, lagres normalt sett bare i en kort periode. Annen informasjon om dine avtaler og betalinger lagres i 5 år, i overensstemmelse med lovmessige krav.

Deling av personlige opplysninger

Hopper kan dele dine personlige opplysninger med autoriserte tredjeparter, som behandler personlige opplysninger for Hopper, med de formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Dette kan for eksempel inkludere fakturering, levering av tjenestene, utføring av tjenester inkludert kundeservice, administrering og analyse av forbrukerdata, kredittkontroller, utførelse av forskning og håndtering av markedsføring og andre slike kampanjer.

Hopper kan dele de personlige opplysningene med andre partnere som hjelper oss å levere tjenestene våre, f.eks. underleverandører og leverandører av tjenester tilknyttet vår tjeneste.

Vi kan også dele dine personlige opplysninger med tredjeparter hvis vi har ditt samtykke til å gjøre dette, noen tjenester lar deg for eksempel dele dine personlige opplysninger med andre brukere av tjenesten f.eks. ved samkjøring eller med andre tjenester og deres brukere i forbindelse med markedsføring.

Vi kan være pålagt av lovverk å oppgi de personlige opplysningene dine til bestemte myndigheter eller andre tredjeparter.

Internasjonale overføringer

Våre tjenester kan bli levert ved bruk av ressurser og servere som befinner seg i ulike land rundt om i verden. Derfor kan de personlige opplysningene bli overført på tvers av landegrenser og utenfor landet hvor du bruker våre tjenester, inkludert til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I slike tilfeller forsikrer vi oss om at det er et juridisk grunnlag for en slik overføring, og at adekvat sikkkerhet eksisterer for overføring av dine personlige opplysninger i det gjeldende lovverket.

Personvern for barn

Hoppers tjenester er vanligvis ment for brukere av biler. Hopper henter ikke med viten og vilje inn informasjon om barn uten samtykke fra deres foreldre eller verger.

Ivaretakelsen av sikkerheten til personlige opplysninger

Vi gjør de nødvendige tiltak for å håndtere nettsikkerhet, fysisk sikkerhet, risiko for tap av data og andre slike risikoer, bedømmer risikoen databehandlingen utgjør og karakteren til dataene som beskyttes. Vi begrenser også tilgangen til våre databaser, som inneholder personlige opplysninger, til autoriserte personer som har et berettiget behov for tilgang til slik informasjon.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Hopper bruker informasjonskapsler og annen lignende teknologi for å drifte og forbedre våre nettsteder og tjenester. Vi bruker også informasjonskapsler for personlig tilpasning og for å vise annonser. Noen Hopper-nettsteder bruker tredjeparts annonseringsteknologier for å vise annonser.

Våre domener kan inkludere tredjepartselementer som plasserer ut informasjonskapsler på vegne av en tredjepart, for eksempel i tilknytning til tredjeparts sosiale nettverk.

Hva er dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personlige opplysninger vi lagrer om deg, samt ha tilgang til disse. Du har rett til å be om å få rettet opp ufullstendige, feilaktige, overflødige eller utdaterte personlige opplysninger om deg. Under visse omstendigheter har du rett til å be om at dine personlige opplysninger slettes og at du får en kopi av dataene dine i et maskinlesbart format.

Du har rett til å motsette deg eller begrense behandlingen i enkelte tilfeller, som når du mener at opplysningene er upresise, eller at behandlingen av dem strider mot loven. Du har rett til å takke nei til direkte markedsføringskommunikasjon og be om at vi stanser behandlingen av dine personlige opplysninger i forbindelse med direkte markedsføring eller på ethvert annet beviselig juridisk grunnlag. Hvis du befinner deg i et land innenfor EU eller EØS, har du rett til å rette en klage, om vår innhenting av data og databehandling, til de aktuelle tilsynsmyndighetene.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss, eller ved å administrere kontoen din og dine valg, via tilgjengelige administrasjonsverktøy for din profil, på din enhet og gjennom våre tjenester. I noen tilfeller, særlig hvis du ønsker at vi skal slette eller avslutte behandlingen av de personlige opplysningene dine, kan dette også innebære at vi ikke kan fortsette å levere våre tjenester til deg. Gjeldende lov for databeskyttelse kan innebære bestemte restriksjoner i forhold til i hvilken grad disse rettighetene kan utøves. Hvis det foreligger en restriksjon, vil vi besvare din forespørsel med en forklaring på hvilke tiltak som vil bli gjort, i den grad det er påkrevd under gjeldende lovgivning for databeskyttelse. Du kan også kontakte oss på følgende adresse:

Hopper A/S, Hopper ApS, Lyskær 3C, DK 2730 Herlev, Email info@hopper.dk.

Du kan også sende inn en klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, E- mail dt@datatilsynet.dk

Endringer i denne personvernerklæringen

Hopper kan fra tid til annen endre denne erklæringen eller endre, modifisere eller trekke tilbake tilgang til dette nettstedet til enhver tid uten noe varsel.