fbpx

Senast uppdaterad: 2019-07-18

Användarvillkor

Godkännande

När du använder Hoppers webbplats, appar och tjänster (”Tjänsterna”) godkänner du dessa villkor (”Villkor”). Därför utgör dessa Villkor ett bindande avtal mellan Hopper ApS, Hopper ApS, Lyskær 3C, DK – 2730 Herlev, org.nr 39432951 och dig som användare av Tjänsterna.

Hoppers äganderätt och begränsad licens

Allt som ingår i våra Tjänster, däribland innehåll, design, infrastruktur, underliggande data, mjukvara och kod har våra leverantörer eller vi äganderätten till.   

För åtkomst till och användning av våra Tjänster enligt Villkoren beviljar Hopper dig en licens utan ensamrätt som inte kan överföras och som vi kan återkalla när som helst. Användning av Tjänsterna ger dig inga immateriella rättigheter till någon information eller något innehåll i Tjänsten.

Användning av Tjänsten

Ändamålet med vår Tjänst är i enlighet med beskrivningen på vår webbsida eller app och Villkoren vid tidpunkten.

Genom att använda Tjänsten samtycker du till att följa Villkoren och alla tillämpliga lagar, att använda Tjänsten enbart för dina personliga ändamål, att inte presentera olagligt, kränkande, smädande eller på annat sätt olämpligt material vid användning av Tjänsten, att bibehålla allt nödvändigt samtycke innan du lämnar någon information som en del av Tjänsten. Du samtycker till att inte sprida eller posta spam, stora filer eller utföra några andra handlingar som kan skada Tjänsten, Hopper eller andra användare.

Registrering

Vid användning av Tjänsten eller delar av den kan det krävas att du registrerar dig som användare och skapar ett användarkonto med användarnamn och lösenord, och du kan behöva lämna vissa personuppgifter till oss och samtycka till behandling av dem för att vi ska kunna tillhandahålla vissa av våra Tjänster. Du kommer att bli ombedd att lämna sådana särskilda samtycken under registreringsprocessen.

Du kan avsluta din registrering när som helst om du inte vill använda Tjänsten.

Du samtycker till att lämna korrekta och fullständiga uppgifter vid registreringen.

Integritet

Vår integritetspolicy, som finns här, styr vår behandling av dina personuppgifter.

Betalning

För användning av våra Tjänster utgår eller kan komma att utgå en användaravgift. Avgifterna är enligt vår prislista vid tidpunkten och kommer att meddelas i samband med Tjänsterna. Detsamma gäller vid alla avgiftsändringar.

Begränsning av ansvar

Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Hopper garanterar inte på något vis att Tjänsten stämmer med ditt syfte eller är helt fel- eller avbrottsfri.

Du samtycker till att användning av Tjänsten sker på egen risk. Vid yttre påverkan av grov oaktsamhet eller medvetet olämpligt agerande ansvarar Hopper inte för skada eller förlust som orsakats av användning av Tjänsten eller oförmåga att använda Tjänsten. Hopper ansvarar aldrig för någon direkt eller indirekt, oavsiktlig eller efterföljande skada som orsakas av användning av Tjänsten eller oförmåga att använda Tjänsten.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara och gottgöra Hopper vid alla krav från tredje part eller andra skyldigheter eller förluster som uppstått på grund av att du har överträtt dessa Villkor, gjort intrång i någon immaterialrätt eller använt Tjänsten felaktigt.

Lagval

Villkoren regleras i dansk lagstiftning utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Förändring av villkor

Hopper kan ändra Villkoren när som helst utan förvarning.

Tilldelning

Hopper kan tilldela sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till något annat företag under samma bestämmande inflytande som Hopper. Hopper kan dessutom tilldela sina rättigheter och skyldigheter till en tredje part i samband med sammanslagning, förvärv, försäljning av tillgångar eller av annat skäl.