fbpx

Senest opdateret: 2019-07-18

Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle tilbud og salg, som foretages af kunden (”Kunden”) via enten elektronisk bestilling (Hjemmeside, Inn-app m.m.) eller ved telefonisk bestilling.

2. Ordrer og aftaleindgåelse

2.1. Ordrer er først bindende, når Kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Hopper. Hopper er frem til ordrebekræftelsens modtagelse berettiget til at annullere bestillinger som følge af, men ikke begrænset til, trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt, hvis produktet ikke er på lager og lignende situationer.

3. Priser og betaling

3.1. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. In-app kan der betales med MobilePay og udvalgte produkter kan betales delvist med Hopper Coins. Alle udgifter i relation til produktet, herunder til porto, fragt, emballage m.v., samt en samlet pris vil fremgå ved ordreafgivelsen samt af ordrebekræftelsen.

3.2. Leveringsomkostninger kan variere efter produkt, leveringsform, antal produkter og leveringsadresse. Køber Kunden flere produkter ved samme ordreafgivelse, vil alle produkter som udgangspunkt blive sendt i én samlet leverance. Hvis det er nødvendigt at splitte produkter købt ved samme ordreafgivelse op i flere leveringer, vil Kunden kun blive opkrævet for leveringsomkostninger én gang, med mindre andet er skriftligt aftalt.

3.3. Kunden kan vælge mellem de betalingsmåder, som tilbydes i købsprocessen. For at minimere risikoen for uautoriseret adgang krypteres Kundens betalingskortoplysninger. Når Hopper har modtaget ordren, reserverer Hopper beløbet via den valgte betalingsmetode for at sikre, at der er dækning for købesummen, så transaktionen kan gennemføres. Beløb hæves først, når produktet afsendes.

4. Levering og forsinkelse

4.1. Hopper afsender på alle hverdage indenfor 24 timer efter ordren er accepteret. Afhængigt af hvad Kunden har opgivet i købsprocessen, vil Kunden modtage en SMS eller E-mail med Track & Trace nummer, så snart ordren er blevet afsendt. Her vil leveringsmåden også fremgå. Hopper leverer kun varer til Danske postadresser (undtagen Grønland og Færøerne).

4.2. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2.

4.3. Ved leveringsforsinkelse underrettes Kunden så snart Leverandøren bliver opmærksom på forsinkelsen. Kunden får samtidig besked om, hvornår Kunden kan forvente levering. Alle leveringstider er anslåede og Hopper kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for forsinkelse.

5. Hopper Coins og Køb for Hopper Coins

5.1. Kunden kan optjene ”Hopper coins” i forbindelse med sin benyttelse af Hoppers services. Hopper coins kan alene benyttes til at opnå rabatter i Hopper ApS’ app shop. Hopper ApS kræver desuden, at der ved optjening af Coins er anvendt et aktivt Dansk SIM kort.

Optjening og benyttelse af Hopper coins forudsætter et aktivt telefonnummer, der kan søges frem på de gængse databaser, samt at brugeren aktivt har brugt Hopper.

5.2. Hopper ApS forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at kunne annullere alle optjente Hopper coins, uden det kan tjene som genstand for krav fra Kunden.

5.3. Hopper coins som ikke benyttes indenfor en periode af 3 måneder efter de er optjent, bortfalder automatisk og uden yderligere varsel.

5.4. Hopper Coins kan alene benyttes til at opnå rabatter på produkter udbudt af Hopper ApS.

Hopper Coins kan ikke:

  • Overdrages til andre brugere
  • Udbetales
  • Refunderes

5.5. Såfremt en vare er købt helt eller delvist ved benyttelse af Hopper coins og Kunden udnytter sin fortrydelsesret jf. pkt. 6 refunderes det beløb Kunden har betalt i Hopper coins i samme omfang, som Kunden har benyttet Hopper coins ved købet. Hvis en bestilling ønskes annulleret, efter levering er sket, refunderes evt. kontante beløb, hvorimod benyttede Hopper coins ikke refunderes.

6. Fortrydelsesret

6.1. Kunder, som er forbrugere, har ret til at fortryde aftalen indtil 14 dage efter modtagelse af produktet. For at udnytte fortrydelsesretten skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele Hopper om, at Kunden ønsker at fortryde aftalen. Dette skal ske pr. e-mail eller brev med henvisning til ordre-/fakturanummeret, idet der henvises til kontaktoplysningerne under pkt. 11. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt. Kunden skal returnere produktet til Hopper uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Kunden meddelte Hopper, at Kunden ville gøre brug af fortrydelsesretten.

6.2. Kunden har ikke fortrydelsesret i disse tilfælde:

Plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, hvor plomberingen/forseglingen er brudt.

Digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med Kundens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten derved fortabes.

6.3. Hopper refunderer det beløb/de Hopper coins, som Kunden har betalt for varen, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Hopper har tilbudt). Beløbet refunderes uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Hopper har modtaget Kundens meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten. Hopper kan dog tilbageholde beløbet, indtil produktet er modtaget retur, eller indtil Kunden har fremlagt dokumentation for, at produktet er returneret.

6.4. Kunden hæfter for eventuel forringelse af produktets værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og den måde, produktet fungerer på.

6.5. Hvis produktet er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes produktet som brugt, hvilket betyder, at Kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur afhængig af produktets handelsmæssige værdi.

6.6. Kunden skal selv afholde udgifterne til returnering af produktet og bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til Kunden og indtil den er returneret til Hopper.

7. Misligholdelse og reklamation

7.1. Købelovens mangelsregler finder anvendelse med de undtagelser der følger af disse betingelser.

7.2. Vil en Kunde, som er en forbruger, påberåbe sig en mangel, skal Kunden give Hopper meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at Kunden har opdaget manglen. I modsat fald taber Kunden retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at Kunden opdagede manglen, er altid rettidig. Der henvises til kontaktoplysningerne under pkt. 11.

7.3. Har Kunden ikke inden to år efter produktets overgivelse til Kunden meddelt Hopper, at Kunden vil påberåbe sig en mangel, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

8. Personoplysninger

Hoppers databeskyttelsespolitik kan læses her

9. Ansvarsfraskrivelse

Hopper er aldrig ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder tab af omsætning eller andre økonomiske tab af nogen art. Hoppers ansvar er altid maksimeret til værdien af det solgte produkt.

10. Klageadgang og tvister

10.1. Hvis du er utilfreds med Hoppers håndtering af en reklamation eller andet, kan du klage til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk eller gøre brug af Europa-Kommissionens online klageportal (”ODR”).

10.2. Alle tvister skal afgøres i henhold til dansk ret.

11. Kontakt

Hopper ApS
Lyskær 3C
2730 Herlev
Danmark
info@hopper.dk
+45 93 400 400

Standard fortrydelsesformular