fbpx

Viimeisin päivitys: 2019-07-18

Kaupanteon ehdot

1. SOVELLUSALUE

1.1 Näitä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin asiakkaan hyödyntämiin tarjouksiin ja tekemiin ostoihin, jotka tapahtuvat joko sähköisesti (verkkosivulla, sovelluksessa jne.) tai puhelintilauksena.

2. TILAUKSET JA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

2.1. Tilaukset eivät ole sitovia, ennen kuin asiakas on vastaanottanut kirjallisen tilausvahvistuksen Hopperilta. Ennen tilausvahvistuksen lähettämistä Hopperilla on oikeus peruuttaa tilaus tulostusvirheiden, teknisten ongelmien, toimitusvaikeuksien, varastopuutteiden tai vastaavien tilanteiden takia, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

3. HINNAT JA MAKSAMINEN

3.1. Kaikki hinnat on ilmoitettu Tanskan kruunuina ja ne sisältävät arvonlisäveron. Sovelluksessa tehdyt ostokset voidaan maksaa MobilePaylla ja valitut tuotteet voidaan maksaa osittain Hopper Coins -pisteillä. Kaikki tuotteeseen liittyvät kustannukset, mukaan lukien postikulut, rahti, pakkauskulut jne., sekä kokonaishinta ilmoitetaan tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

3.2. Toimituskustannukset voivat vaihdella tuotteiden, toimitustavan, tuotteiden lukumäärän ja toimitusosoitteen mukaan. Jos asiakas ostaa useita tuotteita samalla tilauskerralla, kaikki tuotteet lähetään yleensä yhtenä toimituksena. Jos ostetut tuotteet on jaettava useimpiin toimituksiin, asiakkaalta veloitetaan vain yhdestä toimituksesta, ellei toisin kirjallisesti sovita.

3.3. Asiakas voi valita haluamansa maksutavan ostotapahtuman aikana. Asiakkaan maksukortin tiedot salataan luvattoman käytön estämiseksi. Kun Hopper on vastaanottanut tilauksen, se varaa valitulta maksutavalta tarvittavan summan ja varmistaa, että saldo riittää tuotteen ostoon, jolloin maksutapahtuma voidaan viedä loppuun. Summa veloitetaan, kun tuote lähetetään.

4. TOIMITUS JA VIIVÄSTYMISET

4.1. Hopper lähettää tuotteita kaikkina viikonpäivinä 24 tunnin kuluessa tilauksen hyväksymisestä.

Asiakkaan ostotapahtuman aikana tekemän valinnan mukaan asiakas saa tilauksen seurantanumeron joko tekstiviestillä tai sähköpostilla heti, kun tilaus on lähetetty. Samassa viestissä kerrotaan myös tilauksen toimitustapa. Hopper lähettää tuotteita ainoastaan tanskalaisiin postiosoitteisiin (Grönlantia ja Färsaaria lukuun ottamatta).

4.2. Katso myös kohta 3.2.

4.3. Mahdollisesta toimitusviivästyksestä ilmoitetaan asiakkaalle heti, kun myyjä saa tietää virheestä. Asiakkaalle ilmoitetaan myös toimituksen arvioitu saapumisaika. Kaikki toimitusajat ovat arvioita, eikä Hopper ole vastuussa mahdollisesta viiveestä.

5. HOPPER COINS -PISTEET JA NIILLÄ MAKSAMINEN

5.1. Asiakas voi ansaita Hopper Coins -pisteitä käyttäessään Hopperin palveluita.

Hopper Coins -pisteitä voi käyttää alennuksiin Hopper ApS:n kaupassa. Hopper ApS edellyttää toimivaa tanskalaista SIM-korttia pisteiden ansaitsemiseen.

Hopper Coins -pisteiden ansaitseminen ja käyttäminen edellyttää voimassa olevaa puhelinnumeroa, joka löytyy tavanomaisista tietokannoista, sekä sitä, että käyttäjä on käyttänyt Hopperia aktiivisesti.

5.2. Hopper ApS pidättää oikeuden peruuttaa kaikki ansaitut Hopper Coins -pisteet milloin tahansa ilman, että asiakkaalla on oikeutta esittää vaatimuksia Hopperille.

5.3. Hopper Coins -pisteet, joita ei käytetä kolmen kuukauden kuluttua niiden ansaitsemisesta, poistetaan automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta.

5.4. Hopper Coins -pisteitä voi käyttää alennuksiin Hopper ApS: n tuotevalikoimasta.

Hopper Coins -pisteitä ei voi:

• siirtää toisille käyttäjille

• saada rahana

• hyvittää.

5.5. Jos jokin tuote on ostettu pelkästään tai osittain Hopper Coins -pisteillä, ja asiakas käyttää oikeuttaan peruuttaa sopimus (ks. kohta 6), asiakkaan Hopper Coins -pisteinä maksama summa hyvitetään samansuuruisena.

Jos tilauksen peruuttamista pyydetään tuotteen toimittamisen jälkeen, ostoon käytetty rahasumma hyvitetään, mutta Hopper Coins -pisteitä ei.

6. PERUUTUSOIKEUS

6.1. Asiakkailla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos asiakas haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä Hopperille ennen määräajan umpeutumista. Ilmoitus on tehtävä sähköpostitse tai kirjeitse ja siinä on kerrottava tilauksen tai laskun numero. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät kohdasta 11. Jos peruutusilmoitus lähetään ennen määräajan umpeutumista, määräaikaa katsotaan noudatetun. Asiakkaan on palautettava tuote Hopperille viipymättä ja viimeistään 14 päivää sen jälkeen, kun asiakas on ilmoittanut Hopperille käyttävänsä peruutusoikeuttaan.

6.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta, jos tilattu tuote on

• sinetöity ääni- tai videotallenne tai tietokoneohjelma, jonka sinetti on rikkoutunut

• digitaalista sisältöä, jota ei tarjota fyysisessä muodossa, jos sen käyttö on aloitettu siitä huolimatta, että asiakas on aiemmin antanut nimenomaisen suostumuksensa ja ymmärtänyt, että ostoa ei voi peruuttaa.

6.3. Hopper hyvittää asiakkaalle tuotteen hinnan / käytetyt Hopper Coins -pisteet

sekä toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat asiakkaan itse valitsemasta vakiotoimitusta kalliimmasta toimitustavasta). Summa hyvitetään viipymättä viimeistään 14 päivän kuluttua päivämäärästä, jolloin Hopper vastaanotti asiakkaan ilmoituksen peruutusoikeuden käyttämisestä. Hopper voi kuitenkin pidättää hyvityssumman siihen asti, kunnes tuote on palautettu tai asiakas on esittänyt todisteet tuotteen palauttamisesta.

6.4. Asiakas on vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu epäasianmukaisesta käsittelystä tuotteen ominaisuudet ja toiminta huomioon ottaen.

6.5. Jos tuotetta on testattu edellä kuvatun lisäksi, tuote katsotaan käytetyksi, mikä tarkoittaa, että peruutuksen yhteydessä asiakkaalle hyvitetään vain osa tuotteen ostohinnasta tai ei mitään tuotteen kaupallisesta arvosta riippuen.

6.6. Asiakas maksaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ja kantaa mahdolliset riskit tuotteen vastaanottamisesta siihen saakka, että tuote on palautunut Hopperille.

7. VIRHEELLISET TUOTTEET JA PALAUTUKSET

7.1. Kauppalain puutteellisuuksia koskevia sääntöjä sovelletaan tiettyjä olosuhteita koskevin poikkeuksin.

7.2. Jos asiakas on kuluttaja, joka haluaa valittaa virheestä, asiakkaan on ilmoitettava virheestä Hopperille kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Jos niin ei tapahdu, asiakas menettää oikeuden vedota virheeseen. Kaksi kuukautta virheen havaitsemisen jälkeen annettu ilmoitus katsotaan ajoissa annetuksi. Katso tarvittavat yhteystiedot kohdasta 11.

7.3. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheestä Hopperille kahden vuoden kuluttua tuotteen vastaanottamisesta, asiakas ei voi enää vedota virheeseen.

8. HENKILÖTIEDOT

Voit tutustua Hopperin tietosuojakäytäntöön tästä

9. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Hopper ei koskaan ole vastuussa asiakkaalle aiheutuvista epäsuorista tappioista, liiketappio mukaan lukien, eikä muista mahdollisista tappioista. Hopperin korvausvastuu ei koskaan ylitä myydyn tuotteen hintaa.

10. VALITUKSET JA RIITATILANTEET

10.1. Jos olet tyytymätön Hopperin tapaan käsitellä valitusta tai muuhun toimintaan, voit valittaa sen toiminnasta kuluttajaviranomaiselle tai käyttää Euroopan komission verkkopohjaista valitusportaalia (ODR”).

10.2. Kaikkien riitatilanteiden ratkaisussa sovelletaan Tanskan lainsäädäntöä.

11. YHTEYSTIEDOT

Hopper ApS
Lyskær 3C
2730 Herlev
Tanska
info@hopper.dk
+45 93 400 400

Linkki vakiomuotoiseen peruutuslomakkeeseen