fbpx

Sist oppdatert: 2019-07-18

Vilkår og betingelser for handel

1. GYLDIGHETSOMRÅDE

1.1 Disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») gjelder for alle tilbud og handel utført av kunden («kunde») via enten elektronisk ordre (nettside, via appen osv.) eller via telefonordre.

2. ORDRER OG GODKJENNELSE AV AVTALE

2.1. Ordrer er ikke bindende før kunden har mottatt en skriftlig ordrebekreftelse fra Hopper. Før mottakelse av ordrebekreftelsen er Hopper berettiget til å kansellere ordrer på grunn av, men ikke begrenset til, trykkfeil, tekniske problemer, leveringsfeil, hvis produktet ikke er på lager samt andre lignende situasjoner.

3. PRISER OG BETALING

3.1. Alle priser er i danske kroner og inkluderer merverdiavgift. Kjøp via appen kan betales med MobilePay og utvalgte produkter kan betales delvis med Hopper Coins. Alle avgifter tilknyttet produktet, inkludert porto, frakt, innpakkning osv., samt en totalpris, vil opplyses om når ordren legges inn og på ordrebekreftelsen.

3.2. Leveringskostnader kan variere avhengig av produkt, leveringsform, antall produkter og leveringsadresse. Hvis kunden kjøper flere produkter når en ordre legges inn, vil alle produktene normalt sett sendes i én enkelt forsendelse. Hvis det er nødvendig å dele produkter kjøpt på samme ordre i flere leveranser, vil kunden kun bli trukket for leveringskostnader én gang, med mindre noe annet er avtalt skriftlig.

3.3. Kunden kan velge mellom betalingsmetodene det opplyses om i kjøpsprosessen. For å minimere risikoen for uautorisert tilgang, er kundens betalingskortinformasjon krypert. Når Hopper har mottatt ordren, reserverer Hopper beløpet via den valgte betalingsmetoden for å sikre at kjøpsprisen er dekket, slik at transaksjonen kan fullføres. Beløpet vil trekkes når produktet er sendt.

4. LEVERING OG FORSINKELSER

4.1. Hopper sender på alle ukedager, innen 24 timer etter at ordren er godkjent. Avhengig av kundens oppgitte opplysninger under kjøpsprosessen, vil vedkommende motta en SMS eller e-post med et nummer for pakkesporing så snart ordren er blitt sendt. Her vil også leveringsmetoden vises. Hopper sender kun ut gods til danske postadresser (med unntak av Grønland og Færøyene).

4.2. Det henvises også til punkt 3.2.

4.3. Ved leveringsforsinkelser blir kunden varslet så snart leverandøren er gjort oppmerksom på dette. Kunden blir også varslet når han/hun kan vente seg leveransen. Alle leveringstider er estimater og Hopper kan ikke holdes ansvarlige for noen forsinkelser.

5. HOPPER COINS OG KJØP MED HOPPER COINS

5.1. Kunden kan tjene «Hopper coins» i forbindelse med sin bruk av Hoppers tjenester.

Hopper coins kan kun brukes for å oppnå rabatter i Hopper ApS app-butikk. Hopper ApS krever også at et aktivt dansk SIM-kort brukes når Coins skal opptjenes.

Opptjening og bruk av Hopper coins forutsetter at man har et aktivt telefonnummer som kan søkes opp i de vanlige databasene, og at brukeren aktivt har brukt Hopper.

5.2. Hopper ApS forbeholder seg retten til å, til enhver gitt tid, kansellere alle opptjente Hopper coins, uten at dette gir grunnlag for krav fra kunden.

5.3. Hopper coins som ikke brukes innenfor en tidsperiode på 3 måneder etter de er opptjent, vil utløpe automatisk og uten ytterligere varsler.

5.4. Hopper coins kan kun brukes for å oppnå rabatter på produkter tilbudt av Hopper ApS.

Hopper Coins kan ikke:

• Overføres til andre brukere

• Betales ut eller skattelegges

• Refunderes

5.5. Hvis en vare har blitt kjøpt helt eller delvis ved bruk av Hopper coins og en kunde benytter sin rett til å kansellere avtalen, jfr. punkt 6, refunderes beløpet som kunden har betalt i Hopper coins i den utstrekning kunden har brukt Hopper coins ved kjøpstidspunktet.

Hvis det bes om at en ordre kanselleres etter utført levering, vil eventuelle pengebeløp refunderes og benyttede Hopper coins er ikke refunderbare.

6. RETT TIL KANSELLERING

6.1. Kunder som er forbrukere har rett til å kansellere avtalen i inntil 14 dager etter mottakelse av produktet. For å kunne benytte avbestillingsretten, må kunden før utløpet av fristen for kansellering varsle Hopper om at kunden ønsker å kansellere avtalen. Dette skal skje via e-post eller brev med referanse til ordre- eller fakturanummer, med henvisning til kontaktinformasjonen jfr. punkt 11. Hvis meldingen sendes før fristen for kansellering har utløpt, er samsvar med fristen å anse som overholdt. Kunden må returnere produktet til Hopper uten unødige forsinkelser og ikke senere enn 14 dager etter datoen kunden informerte Hopper om at han/hun ønsket å bruke retten til avbestilling.

6.2. I følgende tilfeller har ikke kunden rett til avbestilling:

• Forseglede lyd- eller videoopptak eller programvare for datamaskin hvor forseglingen(e) er brutt.

• Digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, der hvor dette innholdet tatt i bruk med kundens forhåndssamtykke og anerkjennelse avkall på retten til å kansellere.

6.3. Hopper vil refundere beløpet / Hopper coins som kunden har betalt for varen, inkludert leveringskostnader (men ikke ekstrakostnader som resultat av kundens eget ønske om å benytte en annen leveringsmetode, enn den billigste standard leveringsmetoden, som Hopper har foreslått). Beløpet blir refundert uten unødvendig forsinkelse og ikke senere enn 14 dager fra datoen da Hopper mottok kundens meddelelse om utøvelse av retten til kansellering. Hopper kan imidlertid tilbakeholde beløpet inntil produktet er returnert eller inntil kunden har sendt inn bevis på at produktet er returnert.

6.4. Kunden er ansvarlig for eventuell forringelse i verdien på produktet grunnet en annen form for håndtering enn det som er påkrevd for å finne ut av produktets karakter, kjennetegn og måten produktet fungerer på.

6.5. Hvis produktet har blitt testet utover det som har blitt beskrevet ovenfor, er produktet å anse som brukt, noe som betyr at ved kansellering av kjøpet vil kunden kun motta deler eller ingenting av kjøpesummen i retur, avhengig av produktets kommersielle verdi.

6.6. Kunden må bære kostnadene for retur av produktet samt bære risikoen for varene fra og med utleveringstidspunktet av varene til kunden, frem til produktet er returnert til Hopper.

7. DEFEKTER OG RETUR

7.1. Unntaksreglene for salgsloven (Sale of Goods Act) gjelder, med unntakene som følger bestemte vilkår.

7.2. Hvis en kunde som er en forbruker ønsker å rapportere en defekt, må kunden gi Hopper et varsel innenfor et rimelig tidsrom etter at kunden har oppdaget defekten. I motsatt fall mister kunden retten til erstatning for defekten. Varsler som er gitt innenfor to måneder etter at kunden har oppdaget defekten, er alltid tidsnok. Det henvises til kontaktinformasjonen under punkt 11.

7.3. Hvis kunden ikke har varslet Hopper innen to år etter produktets utlevering til kunden, om at kunden vil rapportere en defekt, kan ikke kunden senere rapportere defekten.

8. PERSONOPPLYSNINGER

Hoppers databeskyttelsespolicy kan leses her.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

Hopper er aldri ansvarlige for kundens indirekte tap, inkludert tap av fortjeneste eller andre finansielle tap av noe slag. Hoppers ansvar er alltid begrenset til verdien av produktet som ble solgt.

10. KLAGER OG TVISTER

10.1. Hvis du er misfornøyd med Hoppers håndtering av en klage eller noe annet, kan du rette klager til Center for Complaints på www.forbrug.dk eller benytt Europakommisjonens klageportal på nett («ODR»)

10.2. Alle tvister må løses i henhold til dansk lovverk.

11. Kontakt

Hopper ApS
Lyskær 3C
2730 Herlev
Denmark
info@hopper.dk
+45 93 400 400

Standard kanselleringsskjema