fbpx

Senast uppdaterad: 2019-07-18

Handelsvillkor

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa villkor (”Villkoren”) gäller alla erbjudanden och inköp som gjorts av kunden (”Kund”) via elektronisk beställning (webbplats, inuti app osv.) eller via telefonbeställning.

2. BESTÄLLNINGAR OCH GODKÄNNANDE AV AVTAL

2.1 Beställningar är inte bindande förrän Kunden har erhållit en skriftlig orderbekräftelse från Hopper. Innan orderbekräftelse erhållits har Hopper rätt att annullera beställningar på grund av, men inte begränsat till, tryckfel, tekniska problem, utebliven leverans, om produkten inte finns i lager eller andra liknande situationer.

3. PRISER OCH BETALNING

3.1 Alla priser anges i danska kronor inklusive moms. Köp inuti appen kan betalas med MobilePay och vissa produkter kan delbetalas med Hopper Coins. Alla kostnader relaterade till produkten, inbegripet porto, frakt, förpackning osv. och ett totalpris anges vid beställning och på orderbekräftelsen.

3.2 Leveranskostnader kan variera beroende på produkt, leveranssätt, antal produkter och leveransadress. Om Kunden beställer flera produkter samtidigt kommer i regel alla produkter att skickas i samma leverans. Om det är nödvändigt att dela upp produkter som beställts samtidigt på flera leveranser kommer Kunden bara att betala för leveranskostnader en gång, såvida inte annat har överenskommits skriftligt.

3.3 Kunden kan välja mellan de betalsätt som erbjuds under inköpsprocessen. För att minska risken för obehörig åtkomst krypteras Kundens betalkortsinformation. När Hopper har erhållit beställningen reserverar Hopper beloppet via det valda betalsättet för att säkerställa att inköpspriset täcks så att transaktionen kan fullföljas. Beloppet dras inte förrän produkten skickas.

4. LEVERANS OCH FÖRSENING

4.1 Hopper skickar på alla veckodagar inom 24 timmar efter att beställningen har godkänts. Beroende på vad Kunden har angett vid köpprocessen får Kunden ett SMS eller e-postmeddelande med följ & spåra-nummer så snart ordern har skickats. Här syns också leveranssättet. Hopper levererar varor endast till danska postadresser (utom Grönland och Färöarna).

4.2 Vi hänvisar också till punkt 3.2.

4.3 Vid leveransförsening meddelas Kunden så snart Leverantören blir medveten om förseningen. Kunden meddelas också om när leverans kan förväntas. Alla leveranstider är uppskattade och Hopper tar inte ansvar för någon försening.

5. HOPPER COINS OCH KÖP MED HOPPER COINS

5.1 Kunden kan tjäna ”Hopper Coins” i samband med användning av Hoppers tjänster.

Hopper Coins kan bara användas till att få rabatt i Hopper ApS app-shop. Hopper ApS kräver också att ett aktivt danskt SIM-kort används när Coins intjänas.

För att tjäna och använda Hopper Coins krävs ett aktivt telefonnummer som kan sökas i de vanliga databaserna och att användaren har använt Hopper aktivt.

5.2 Hopper ApS förbehåller sig rätten att, när som helst, annullera alla intjänade Hopper Coins, utan att det kan utgöra anledning till krav från Kunden.

5.3 Hopper Coins som inte används inom en 3-månadersperiod efter att de intjänats förfaller automatiskt utan vidare underrättelse.

5.4 Hopper Coins kan bara användas till att få rabatt på produkter som erbjuds av Hopper ApS.

Hopper Coins kan inte:

• överföras till andra användare

• utbetalas

• återbetalas

5.5 Om en produkt har köpts med användning av Hopper Coins, helt eller delvis, och en Kund använder sin ångerrätt (se även punkt 6), ersätts det belopp Kunden har betalt med Hopper Coins i samma utsträckning som Kunden har använt Hopper Coins vid köpet.

Om en Kund begär att en beställning annulleras efter att leverans har skett kommer alla eventuella kontanta belopp att återbetalas, medan använda Hopper Coins inte ersätts.

6. ÅNGERRÄTT

6.1 Kunder som är konsumenter har rätt att annullera en beställning inom 14 dagar efter att produkten mottagits. För att utöva sin ångerrätt måste Kunden meddela Hopper, innan ångerfristen har löpt ut, att Kunden vill annullera beställningen. Detta ska göras via e-post eller vanlig post med hänvisning till order-/fakturanummer. Se kontaktuppgifter i punkt 11. Om meddelandet skickas innan ångerfristen har löpt ut anses tidsfristen ha iakttagits. Kunden måste skicka tillbaka produkten till Hopper utan onödigt dröjsmål och inte senare än 14 dagar efter den dag då Kunden meddelade Hopper att Kunden skulle utöva ångerrätten.

6.2 Kunden har inte rätt att annullera i följande fall:

• Förseglade ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram där förseglingen är bruten.

• Digitalt innehåll som inte tillhandahållits på ett fysiskt medium, om utförandet har påbörjats med Kundens uttryckliga förhandssamtycke till och erkännande av att ångerrätten därmed är förverkad.

6.3 Hopper kommer att återbetala det belopp/de Hopper Coins som Kunden har betalt för produkten, inklusive leveranskostnader (men inga extrakostnader på grund av Kundens eget val av ett annat leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet, som Hopper har erbjudit). Beloppet återbetalas utan onödigt dröjsmål och inte senare än 14 dagar från den dag då Hopper har erhållit Kundens meddelande om att utöva sin ångerrätt. Men Hopper kan hålla kvar beloppet tills produkten har returnerats eller tills Kunden har lämnat bevis för att produkten har skickats tillbaka.

6.4 Kunden ansvarar för alla försämringar av produktens värde på grund av annan hantering än den nödvändiga för att bedöma produktens beskaffenhet, dess egenskaper och det sätt den fungerar på.

6.5 Om produkten har testats utöver vad som beskrivs ovan anses den vara använd, vilket innebär att Kunden, efter att ha annullerat köpet, endast får en del eller inget av inköpsbeloppet tillbaka, beroende på produktens kommersiella värde.

6.6 Kunden måste bekosta återsändandet av produkten och stå för risken för varan från det att Kunden har tagit emot varan tills den har returnerats till Hopper.

7. DEFEKTER OCH RETURER

7.1 Köplagens regler om brister gäller med de undantag som följer särskilda villkor.

7.2 Om en Kund som är konsument vill åberopa en defekt måste Kunden meddela Hopper inom rimlig tid efter att Kunden har upptäckt defekten. I annat fall förlorar Kunden rätten att åberopa defekten. Ett meddelande som lämnats inom två månader efter att Kunden har upptäckt defekten anses alltid vara inom tidsfristen. Du hänvisas till kontaktuppgifterna i punkt 11.

7.3 Om två år har förflutit sedan produkten överlämnades till Kunden och Kunden inte har meddelat Hopper att Kunden vill åberopa en defekt, kan Kunden därefter inte åberopa defekten.

8. PERSONUPPGIFTER

Hoppers integritetspolicy finns här.

9. ANSVARSFRIHET

Hopper är aldrig ansvarig för Kundens indirekta förlust, inklusive förlust av inkomst eller andra ekonomiska förluster av något slag. Hoppers ansvar överstiger aldrig värdet av den produkt som sålts.

10. KLAGOMÅL OCH TVISTER

10.1 Om du är missnöjd med Hoppers hantering av ett klagomål eller något annat kan du klaga till Center for Klageløsning på www.forbrug.dk eller använda EU-kommissionens portal för tvistlösning online (”ODR”).

10.2 Alla tvister måste lösas enligt dansk lag.

11. Kontakt

Hopper ApS
Lyskær 3C
2730 Herlev
Danmark
info@hopper.dk
+45 93 400 400

Standardformulär för annullering